Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

32 67 351 43

Katalog on-line

Aktualności

KONKURS LITERACKI PIÓREM MALOWANE 2014

KONKURS LITERACKI PIÓREM MALOWANE 2014

Ogłoszono Ogólnopolski Konkurs Literacki „PIÓREM MALOWANE 2014″  z prośbą o jego rozpowszechnienie.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „PIÓREM MALOWANE 2014”

I. Organizator, cele, temat Konkursu:

 1. Organizatorem Konkursu Literackiego „Piórem Malowane 2014” jest Młodzieżowy Dom Kultury mający swoją siedzibę przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie.
 2. Celem konkursu jest promocja uzdolnionych twórców oraz propagowanie literatury.
 3. Temat: Przebudzenie.
 4. Konkurs obejmuje w kategorii: poezji – jeden wiersz, prozy – jedno krótkie opowiadanie (do dwóch stron maszynopisu).

II. Uczestnictwo w Konkursie:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, a jego uczestnikiem może być każda osoba, która nie ukończyła 25. roku życia i prześle pracę konkursową własnego autorstwa zgodną z niniejszym regulaminem.
 2. Praca przesłana na Konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, wcześniej nigdzie nie publikowaną i nie nagradzaną, zgodną z tematyką Konkursu. Nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany werdyktu i odebrania nagrody, jeśli praca zgłoszona na Konkurs przez uczestnika otrzymała nagrody lub wyróżnienia w innych konkursach, lub nie jest autorską pracą.
 4. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

III. Zasady Konkursu:

 1. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jeden utwór napisany wierszem lub prozą. Praca musi być polskojęzyczna. Nie dopuszcza się prac zespołowych.
  Nadesłana na Konkurs praca pozostaje w dyspozycji Organizatora i nie będzie odsyłana.
 2. Pracę konkursową należy wydrukować, czytelnie podpisać, podać swój wiek, miejsce zamieszkania, nr tel., e-mail (w przypadku osoby niepełnoletniej podać dane kontaktowe opiekuna) oraz nadesłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury 31 – 526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5 Pracę należy przesłać również drogą elektroniczną: przebudzenie@mdkgrunwaldzka5.pl zapisaną w formacie „doc”/ w tytule wiadomości: nazwisko i imię – „Piórem Malowane 2014″/.
 3. Prace należy zgłosić na Konkurs do dnia 27 grudnia 2014 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).

IV. Jury, wyniki Konkursu, nagrody, publikacje:

 1. Dyrektor MDK powołuje Jury Konkursu. W jego skład wejdą osoby związane z szeroko pojętą literaturą, kulturą i animacją kultury, a przewodniczyć pracom Jury będzie krakowski poeta.
 2. 2. Wiersze i opowiadania będą oceniane pod względem: oryginalności, wartości artystycznych i językowych.
 3. Zwycięzca Konkursu otrzyma „Kryształowe Pióro”, a pozostali laureaci nagrody książkowe ufundowane przez Organizatora Konkursu. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 4. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną poinformowane o ogłoszeniu werdyktu jury oraz zaproszone na finał Konkursu za pośrednictwem strony internetowej: mdkgrunwaldzka5.pl do dnia 31 grudnia 2014 r..
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów. Autorzy prac nie otrzymują z tego tytułu honorarium.

Uczestnik, wysyłając pracę na Konkurs akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w sekretariacie MDK, dzwoniąc pod nr tel.: 12 411 67 03 lub mailowo: przebudzenie@mdkgrunwaldzka5.pl

18

LIS

2014

1044

razy

czytano

589/825

bibliotekapilica.pl

W naszej bibliotece

Bogaty księgozbiór

Bogaty księgozbiór

Czytelnia internetowa

Czytelnia internetowa

Katalog księgozbioru on-line

Katalog księgozbioru on-line

Wystawy, eventy, spotkania

Wystawy, eventy, spotkania

Przydatne linki

W najbliższym czasie
nie ma żadnego wydarzenia.

Biblioteka w liczbach

0

Zbiorów bibliotecznych

0

Zadowolonych czytelników

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu.

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Pilicy

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia