Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

32 67 351 43

Katalog on-line

Dla czytelnika

Regulamin czytelni

W oparciu o art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. Ustaw nr 85 póź. 539 i z 1998 r. nr 106, póź.668) oraz Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy nadaję:

Regulamin Czytelni
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy


&1

Regulamin ustala zasady i warunki korzystania z Czytelni MGBP w Pilicy-zwanej dalej „Czytelnią”.

&2

 1. Czytelnia jest placówką ogólnie dostępną świadcząca usługi bezpłatnie, z zastrzeżeniami & 3 ust 5.
 2. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby powyżej lat 13, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 3. Korzystanie z szatni jest bezpłatne i obowiązkowe; należy pozostawić w niej okrycie wierzchnie oraz torby, plecaki, teczki, parasole itp.
 4. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.

&3

 1. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów regionalnych i specjalnych.
 2. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
 3. Książki z księgozbioru podręcznego, inne materiały zamawia czytelnik u dyżurnego bibliotekarza.
 4. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz informuje, w której z bibliotek na terenie gminy może się ona znajdować .

&4

Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych oraz innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

&5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów, winien korzystać z nich ostrożnie, by nie narazić na uszkodzenie lub zniszczenie.
 2. Za uszkodzenie materiałów bibliotecznych czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia zbiorów bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 3. W razie odmowy przez czytelnika uregulowania ustalonego odszkodowania lub kwestionowania oceny stopnia uszkodzenia materiałów bibliotecznych, bądź wysokości szkody, bibliotekarz sporządza na tę okoliczność protokół wg załączonego wzoru.

&6

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora MGBP .

&7

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.01.2008 r.
Pilica, dnia 2.01.2008 r.

W naszej bibliotece

Bogaty księgozbiór

Bogaty księgozbiór

Czytelnia internetowa

Czytelnia internetowa

Katalog księgozbioru on-line

Katalog księgozbioru on-line

Wystawy, eventy, spotkania

Wystawy, eventy, spotkania

Przydatne linki

W najbliższym czasie
nie ma żadnego wydarzenia.

Biblioteka w liczbach

0

Zbiorów bibliotecznych

0

Zadowolonych czytelników

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu.

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Pilicy

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia