Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

32 67 351 43

Katalog on-line

Dla czytelnika

Regulamin zajęć muzycznych MGBP

Regulamin zajęć muzycznych MGBP

REGULAMIN ZAJĘĆ MUZYCZNYCH

w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy


§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach muzycznych polegających na świadczeniu usług edukacyjnych przez Instruktora w zakresie nauki gry na instrumentach oraz teorii muzyki.
 2. Zajęcia muzyczne odbywają się w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy, ul. Zawierciańska 12, 42-436 Pilica.
 3. Zajęcia muzyczne odbywają się w czasie trwania roku kalendarzowego.
 4. Zważywszy na ogłoszenie stanu epidemii na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w czasie jej trwania zajęcia mogą odbywać się w sposób zdalny.

§ 2

 1. Instruktorzy zobowiązani są do:
 1. terminowego przeprowadzenia zajęć;
 2. informowania rodziców/opiekunów o zmianie godziny zajęć;
 3. informowanie rodziców/opiekunów o postępach ucznia;
 4. opieki nad uczniami przebywającymi na zajęciach.
 1. Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników zajęć przed i po zajęciach.
 2. Uczestnik zobowiązany jest regularnie uczęszczać i przygotowywać się do zajęć.

§ 3

Czas trwania zajęć:

 1. zajęcia indywidualne z instrumentu połączone z zajęciami teoretycznymi odbywają się 1 x w tygodniu po 60 min.

§ 4

 1. Warunkiem podjęcia nauki na zajęciach muzycznych jest uiszczenie opłaty za naukę.
 2. Obowiązek zapłaty powstaje w miesiącu, w którym uczestnik rozpoczyna naukę.
 3. Opłata za zajęcia wynosi: 50 zł za godzinę. Uczestnicy są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat za naukę do 14 – tego każdego miesiąca, w miesiącu grudniu do dnia 21 – go na konto BS WOLBROM O/PILICA 08 8450 0005 0040 0401 3215 0001.
 4. Wprowadza się rozliczenie godzinowe, rozliczane na koniec miesiąca.
 5. Brak terminowej wpłaty skutkuje zawieszeniem zajęć oraz skreśleniem uczestnika z listy.
 6. Po uregulowaniu zaległości uczestnik może ponownie brać udział w zajęciach.

§ 5

 1. W ramach profilaktycznych zajęć muzycznych p.n.: „Uzależnieni muzyką”, uczestnikom przysługuje dopłata do zajęć w wysokości 50% wartości kosztów miesięcznych zajęć.
 2. Uczestnikami zajęć objętych dopłatą będą dzieci oraz młodzież, do ukończenia szkoły średniej, z terenu Miasta i Gminy Pilica.

§ 6

 1. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.
 2. nieobecności uczestnika na zajęciach należy poinformować Instruktora osobiście lub telefonicznie na numer telefonu 883-898-838.

§ 7

 1. Nieobecność Instruktora na zajęciach skutkuje odbyciem zajęć w innym terminie.
 2. Instruktor zobowiązany jest powiadomić uczestnika zajęć o tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 8

 1. Zajęcia odbywają się tylko pod opieką Instruktora.
 2. Sprzętu dostępnego na sali należy używać tylko w sposób przeznaczony oraz pod opieką Instruktora.
 3. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do słuchania poleceń Instruktora.
 4. Na zajęciach należy pojawiać się punktualnie.
 5. Wszelkie problemy zdrowotne powstałe w trakcie zajęć należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu.
 6. Do zajęć muzycznych w MGBP w Pilicy dopuszczane będą jedynie osoby niewykazujące objawów choroby, między innymi takich jak gorączka, kaszel, duszności.
 7. Na terenie MGBP w Pilicy mogą przebywać wyłącznie uczestnicy odbywających się właśnie zajęć oraz pracownicy i instruktorzy. Każdy wchodzący na zajęcia podać musi Instruktorowi swoje imię i nazwisko w celu weryfikacji.
 8. Na terenie MGBP w Pilicy uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk. Zapewniamy płyn do dezynfekcji. Wszyscy przebywający na terenie MGBP w Pilicy zobowiązani są do zachowania 1,5-metrowego dystansu między sobą.
 9. W przypadku zajęć muzycznych Instruktor i uczestnicy nie są zobowiązani do zakładania maseczki przy zachowaniu odpowiedniego dystansu.
 10. Czas przebywania na terenie MGBP w Pilicy skraca się na okres niezbędny do udziału w zajęciach.
 11. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik MGBP w Pilicy lub Instruktor ma prawo wezwać do opuszczenia placówki.

§ 9

 1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oznacza jego akceptację.
 2. Nieodłącznym elementem Regulaminu są Załączniki nr 1, 2, 3 i 4.
 3. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej MGBP w Pilicy.
 4. MGBP w Pilicy zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

W naszej bibliotece

Bogaty księgozbiór

Bogaty księgozbiór

Czytelnia internetowa

Czytelnia internetowa

Katalog księgozbioru on-line

Katalog księgozbioru on-line

Wystawy, eventy, spotkania

Wystawy, eventy, spotkania

Przydatne linki

W najbliższym czasie
nie ma żadnego wydarzenia.

Biblioteka w liczbach

0

Zbiorów bibliotecznych

0

Zadowolonych czytelników

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu.

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Pilicy

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia