Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

32 67 351 43

Katalog on-line

Dla czytelnika

Regulamin zajęć ruchowych MGBP

Regulamin zajęć ruchowych MGBP

REGULAMIN
ZAJĘĆ RUCHOWYCH - JOGA/PILATES
w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy


§ 1
Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału w zajęciach oraz korzystania z pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w sali w trakcie zajęć ruchowych.
 2. Przestrzeganie oraz znajomość regulaminu obowiązuje wszystkie osoby biorące udział w zajęciach.
 3. MGBP w Pilicy nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na sali oraz w szatni.
 4. Zajęcia są odpłatne:
 1. uczestnik opłatę uiszcza na jego pierwszych zajęciach każdego miesiąca u wyznaczonej osoby. Koszt zajęć wynosi:
 • Joga – 50 złotych od osoby płatne z góry za miesiąc;
 • Pilates – 50 złotych od osoby płatne z góry za miesiąc.
 1. w przypadku chęci jednorazowego uczestnictwa w zajęciach, odpłatność za 1 godzinę zajęć wynosi:
 • Joga – 15 złotych, płatne w dniu zajęć;
 • Pilates – 15 złotych, płatne w dniu zajęć.
 1. wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotom w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach.
 2. w przypadku odwołania zajęć z przyczyn Instruktora lub Organizatora, kwota 10 złotych za każdą odwołaną godzinę, przechodzi na poczet następnego miesiąca.
 1. Na każdych pierwszych zajęciach w miesiącu podpisywana jest lista obecności, konieczna do uiszczenia należności za cały miesiąc.
 2. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Uczestnik zajęć przed uczestnictwem w zajęciach wypełnia oświadczenia zawarte
  w Załączniku nr 1 i 3 do Regulaminu.

§ 2
Udział w zajęciach

 1. Zajęcia odbywają się tylko pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.
 2. Sprzętu dostępnego na sali należy używać tylko w sposób przeznaczony oraz pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.
 3. Na zajęcia należy ubrać strój pozwalający na swobodne poruszanie, jogę praktykujemy boso (w szczególnych przypadkach zezwala się na praktykę w skarpetkach).
 4. Przed pierwszymi zajęciami należy poinformować osobę prowadzącą o ewentualnych problemach zdrowotnych mogących mieć wpływ na udział w zajęciach.
 5. Uczestnicy zajęć biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do słuchania poleceń osoby prowadzącej i nie mogą pomagać sobie nawzajem wchodzić w pozycje bez jej zezwolenia.
 7. Na zajęciach należy pojawiać się punktualnie. W przypadku spóźnienia, należy usiąść w ciszy przy wejściu i czekać aż skończy się pierwsza część zajęć, aby nie przeszkadzać innym.
 8. Zajęcia mogą się nie odbyć w przypadku chęci uczestnictwa w nich mniej niż 3 osób. Uczestnicy zajęć są informowani o odwołaniu nie później niż półtorej godziny przed ich rozpoczęciem.
 9. W zajęciach biorą udział osoby pełnoletnie. W razie udziału osób małoletnich rodzic lub opiekun prawny podpisuje zgodę na udział dziecka w zajęciach – Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 10. Każdy uczestnik ma obowiązek korzystać z własnej maty.
 11. Wszelkie problemy zdrowotne powstałe w trakcie zajęć należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu.
 12. Do zajęć ruchowych dopuszczane będą jedynie osoby niewykazujące objawów choroby, między innymi takich jak gorączka, kaszel, duszności, katar.
 13. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik MGBP w Pilicy lub Instruktor ma prawo wezwać do opuszczenia zajęć.

§ 3
Postanowienia końcowe

 1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oznacza jego akceptację.
 2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej MGBP w Pilicy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

W naszej bibliotece

Bogaty księgozbiór

Bogaty księgozbiór

Czytelnia internetowa

Czytelnia internetowa

Katalog księgozbioru on-line

Katalog księgozbioru on-line

Wystawy, eventy, spotkania

Wystawy, eventy, spotkania

Przydatne linki

W najbliższym czasie
nie ma żadnego wydarzenia.

Biblioteka w liczbach

0

Zbiorów bibliotecznych

0

Zadowolonych czytelników

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu.

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Pilicy

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia