Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Menu dodatkowe
Zapewniamy
 • Bogaty księgozbiór
 • Czytelnię internetową
 • Katalog księgozbioru on-line
 • Wystawy, eventy, spotkania

Kalendarz

Ciekawostki

 • Na mocy uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Pilicy z 1948r została utworzona Gromadzka Biblioteka Publiczna w Pilicy. Pierwszą Bibliotekarką była pracownica Urzędu Gminy Pani Kotnis ...Na mocy uchwały Gromadzkiej ... - czytaj dalej
 • Po przywróceniu naszej miejscowości praw miejskich Biblioteka nasza zmieniła swój status i stała się Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy a na jej czele od tej chwili stoi ...Po przywróceniu naszej ... - czytaj dalej
 • Obecnie organizacja biblioteki przedstawia się następująco: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy – centrala oraz dwie filie: w Sławniowie i Wierbce. Od 2014 roku Biblioteka w ...Obecnie organizacja ... - czytaj dalej

Regulamin czytelni

Strona główna » Dla czytelnika » Regulamin czytelni

W oparciu o art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. Ustaw nr 85 póź. 539 i z 1998 r. nr 106, póź.668) oraz Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy nadaję:

Regulamin Czytelni
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy


&1

Regulamin ustala zasady i warunki korzystania z Czytelni MGBP w Pilicy-zwanej dalej „Czytelnią”.

&2

 1. Czytelnia jest placówką ogólnie dostępną świadcząca usługi bezpłatnie, z zastrzeżeniami & 3 ust 5.
 2. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby powyżej lat 13, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 3. Korzystanie z szatni jest bezpłatne i obowiązkowe; należy pozostawić w niej okrycie wierzchnie oraz torby, plecaki, teczki, parasole itp.
 4. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.

&3

 1. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów regionalnych i specjalnych.
 2. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
 3. Książki z księgozbioru podręcznego, inne materiały zamawia czytelnik u dyżurnego bibliotekarza.
 4. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz informuje, w której z bibliotek na terenie gminy może się ona znajdować .

&4

Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych oraz innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

&5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów, winien korzystać z nich ostrożnie, by nie narazić na uszkodzenie lub zniszczenie.
 2. Za uszkodzenie materiałów bibliotecznych czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia zbiorów bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 3. W razie odmowy przez czytelnika uregulowania ustalonego odszkodowania lub kwestionowania oceny stopnia uszkodzenia materiałów bibliotecznych, bądź wysokości szkody, bibliotekarz sporządza na tę okoliczność protokół wg załączonego wzoru.

&6

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora MGBP .

&7

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.01.2008 r.
Pilica, dnia 2.01.2008 r.

ZAŁĄCZNIKI

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy
ul. Zawierciańska 12, 42 - 436 Pilica

tel.: 32 673 51 43
e-mail: biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, biblioteka Pilica
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna