Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Menu dodatkowe
Zapewniamy
 • Bogaty księgozbiór
 • Czytelnię internetową
 • Katalog księgozbioru on-line
 • Wystawy, eventy, spotkania

Kalendarz

Ciekawostki

 • Na mocy uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Pilicy z 1948r została utworzona Gromadzka Biblioteka Publiczna w Pilicy. Pierwszą Bibliotekarką była pracownica Urzędu Gminy Pani Kotnis ...Na mocy uchwały Gromadzkiej ... - czytaj dalej
 • Po przywróceniu naszej miejscowości praw miejskich Biblioteka nasza zmieniła swój status i stała się Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy a na jej czele od tej chwili stoi ...Po przywróceniu naszej ... - czytaj dalej
 • Obecnie organizacja biblioteki przedstawia się następująco: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy – centrala oraz dwie filie: w Sławniowie i Wierbce. Od 2014 roku Biblioteka w ...Obecnie organizacja ... - czytaj dalej

Regulamin czytelni internetowej

Strona główna » Dla czytelnika » Regulamin czytelni internetowej

 1. Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w celach edukacyjnych w sieci internetowej oraz przeglądania baz danych dotyczących zbiorów bibliotecznych.
 2. Czytelni Internetowej obowiązuje cisza, zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Wierzchnie okrycia i torby pozostają w szatni.
 3. Z komputera i Internetu korzysta się nieodpłatnie.
 4. Korzystanie z komputera jest ogólnodostępne.
 5. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu wcześniejszej zgody bibliotekarza.
 6. Przed rozpoczęciem pracy należy wcześniej wpisać się do zeszytu „ korzystanie z komputera”.
 7. Jednorazowo można korzystać komputera do 1 godz.
 8. Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień (1 godz.)
 9. Zabrania się:
  •  korzystania z własnych dyskietek i płyt
  •  zmian ustawień w komputerze
  •  instalowania wszelkiego oprogramowania
 10. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.
 11. Wyszukiwania internetowe mają służyć wyłącznie celom informacyjno-naukowym, czyli mają być źródłem informacji służącej nauce, kształceniu i pracom badawczym.
 12. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżur. Bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżur. Bibliotekarza.
 14. Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji internetowej, a szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
 16. Za uszkodzenia na stanowisku komputerowym odpowiada korzystający, jeśli uszkodzenie nastąpi z jego winy.
 17. Za naruszenie regulaminu czytelnik traci prawo korzystania ze stanowiska komputerowego.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.01.2008 r.


Pilica, 2.01.2008 r.

ZAŁĄCZNIKI

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy
ul. Zawierciańska 12, 42 - 436 Pilica

tel.: 32 673 51 43
e-mail: biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, biblioteka Pilica
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna