Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Menu dodatkowe
Zapewniamy
 • Ciekawą lekturę
 • Bogaty księgozbiór
 • Czytelnię internetową
 • Katalog księgozbioru on-line
 • Wystawy, eventy, spotkania

Kalendarz

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Ciekawostki

 • Na mocy uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Pilicy z 1948r została utworzona Gromadzka Biblioteka Publiczna w Pilicy. Pierwszą Bibliotekarką była pracownica Urzędu Gminy Pani Kotnis ...Na mocy uchwały Gromadzkiej ... - czytaj dalej
 • Po przywróceniu naszej miejscowości praw miejskich Biblioteka nasza zmieniła swój status i stała się Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy a na jej czele od tej chwili stoi ...Po przywróceniu naszej ... - czytaj dalej
 • Obecnie organizacja biblioteki przedstawia się następująco: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy – centrala oraz dwie filie: w Sławniowie i Wierbce. Od 2014 roku Biblioteka w ...Obecnie organizacja ... - czytaj dalej

Regulamin zajęć ruchowych MGBP

Strona główna » Dla czytelnika » Regulamin zajęć ruchowych MGBP

REGULAMIN

ZAJĘĆ RUCHOWYCH - JOGA/PILATES

W MGBP W PILICY


§ 1

Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału w zajęciach oraz korzystania z pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w Sali MGBP w Pilicy w trakcie zajęć ruchowych.
 2. Na zajęcia obowiązują zapisy drogą telefoniczną na kontakt Biblioteki 32/6735143.
 3. Przestrzeganie oraz znajomość regulaminu obowiązuje wszystkie osoby biorące udział w zajęciach.
 4. MGBP nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na Sali oraz w szatni.
 5. Zajęcia są odpłatne. Opłatę uiszcza się do 10go dnia każdego miesiąca u wyznaczonej osoby. Koszt zajęć wynosi 30 zł od osoby płatne z góry za miesiąc.
 6. Na każdych zajęciach podpisywana jest lista obecności, konieczna do uiszczenia należności za cały miesiąc.
 7. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Uczestnik zajęć przed uczestnictwem w zajęciach wypełnia oświadczenia zawarte w Załączniku nr 1 i 3 do Regulaminu.

§ 2

Udział w zajęciach

 1. Zajęcia odbywają się tylko pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.
 2. Sprzętu dostępnego na Sali należy używać tylko w sposób przeznaczony oraz pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.
 3. Na zajęcia należy ubrać strój pozwalający na swobodne poruszanie, jogę praktykujemy boso (w szczególnych przypadkach zezwala się na praktykę w skarpetkach).
 4. Przed pierwszymi zajęciami należy poinformować osobę prowadzącą o ewentualnych problemach zdrowotnych mogących mieć wpływ na udział w zajęciach.
 5. Uczestnicy zajęć biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do słuchania poleceń osoby prowadzącej i nie mogą pomagać sobie nawzajem wchodzić w pozycje bez jej zezwolenia.
 7. Na zajęciach należy pojawiać się punktualnie. W przypadku spóźnienia, należy usiąść w ciszy przy wejściu i czekać aż skończy się pierwsza część zajęć, aby nie przeszkadzać innym.
 8. Zajęcia mogą się nie odbyć w przypadku chęci uczestnictwa w nich mniej niż 3 osób. Uczestnicy zajęć są informowani o odwołaniu nie później niż półtorej godziny przed ich rozpoczęciem.
 9. W zajęciach biorą udział osoby pełnoletnie. W razie udziału osób małoletnich rodzic lub opiekun prawny podpisuje zgodę na udział dziecka w zajęciach – Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 10. O nieobecności na zajęciach uczestnik informuje nie później dwie godziny przed ich rozpoczęciem telefonicznie lub osobiście.
 11. Każdy uczestnik ma obowiązek korzystać z własnej maty.
 12. Wszelkie problemy zdrowotne powstałe w trakcie zajęć należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu.

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oznacza jego akceptację.
 2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej MGBP.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
ZAŁĄCZNIKI

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy
ul. Zawierciańska 12, 42 - 436 Pilica

tel.: 32 673 51 43
e-mail: biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, biblioteka Pilica
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna