Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

32 67 351 43

Katalog on-line

Rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy, z siedzibą w Pilicy (42-436) przy
  ul. Zawierciańskiej 12, tel. (32) 673 51 43, e-mail: biblioteka_pilica@poczta.onet.pl;

 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iodo@bibliotekapilica.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1.

 3. Dane osobowe czytelników przetwarzane są na podstawie zgody – dane podane zostają przy zapisie do Biblioteki, co jest warunkiem korzystania z jej usług. W procesie windykacji przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań statutowych Biblioteki realizowanych w interesie publicznym.

 4. Dane osobowe czytelników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

 5. Dane osobowe czytelników są przetwarzane przez okres korzystania z usług Biblioteki, ewentualnie dochodzenia roszczeń prawnych
  w procesie windykacji zbiorów (6 do 10 lat).

 6. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu
  do administratora odnośnie przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilicy ma prawo  do  wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W naszej bibliotece

Bogaty księgozbiór

Bogaty księgozbiór

Czytelnia internetowa

Czytelnia internetowa

Katalog księgozbioru on-line

Katalog księgozbioru on-line

Wystawy, eventy, spotkania

Wystawy, eventy, spotkania

Przydatne linki

W najbliższym czasie
nie ma żadnego wydarzenia.

Biblioteka w liczbach

0

Zbiorów bibliotecznych

0

Zadowolonych czytelników

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu.

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Pilicy

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia