Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Menu dodatkowe
Zapewniamy
 • Bogaty księgozbiór
 • Czytelnię internetową
 • Katalog księgozbioru on-line
 • Wystawy, eventy, spotkania

Kalendarz

Ciekawostki

 • Na mocy uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Pilicy z 1948r została utworzona Gromadzka Biblioteka Publiczna w Pilicy. Pierwszą Bibliotekarką była pracownica Urzędu Gminy Pani Kotnis ...Na mocy uchwały Gromadzkiej ... - czytaj dalej
 • Po przywróceniu naszej miejscowości praw miejskich Biblioteka nasza zmieniła swój status i stała się Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy a na jej czele od tej chwili stoi ...Po przywróceniu naszej ... - czytaj dalej
 • Obecnie organizacja biblioteki przedstawia się następująco: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy – centrala oraz dwie filie: w Sławniowie i Wierbce. Od 2014 roku Biblioteka w ...Obecnie organizacja ... - czytaj dalej

Rodo

Strona główna » Rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy, z siedzibą w Pilicy (42-436) przy
  ul. Zawierciańskiej 12, tel. (32) 673 51 43, e-mail: biblioteka_pilica@poczta.onet.pl;

 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iodo@bibliotekapilica.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1.

 3. Dane osobowe czytelników przetwarzane są na podstawie zgody – dane podane zostają przy zapisie do Biblioteki, co jest warunkiem korzystania z jej usług. W procesie windykacji przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań statutowych Biblioteki realizowanych w interesie publicznym.

 4. Dane osobowe czytelników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

 5. Dane osobowe czytelników są przetwarzane przez okres korzystania z usług Biblioteki, ewentualnie dochodzenia roszczeń prawnych
  w procesie windykacji zbiorów (6 do 10 lat).

 6. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu
  do administratora odnośnie przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilicy ma prawo  do  wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.


 

ZAŁĄCZNIKI

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy
ul. Zawierciańska 12, 42 - 436 Pilica

tel.: 32 673 51 43
e-mail: biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, biblioteka Pilica
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna