Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

32 67 351 43

Katalog on-line

Dla czytelnika

Regulamin czytelni internetowej

Regulamin czytelni internetowej

 1. Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w celach edukacyjnych w sieci internetowej oraz przeglądania baz danych dotyczących zbiorów bibliotecznych.
 2. Czytelni Internetowej obowiązuje cisza, zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Wierzchnie okrycia i torby pozostają w szatni.
 3. Z komputera i Internetu korzysta się nieodpłatnie.
 4. Korzystanie z komputera jest ogólnodostępne.
 5. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu wcześniejszej zgody bibliotekarza.
 6. Przed rozpoczęciem pracy należy wcześniej wpisać się do zeszytu „ korzystanie z komputera”.
 7. Jednorazowo można korzystać komputera do 1 godz.
 8. Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień (1 godz.)
 9. Zabrania się:
  •  korzystania z własnych dyskietek i płyt
  •  zmian ustawień w komputerze
  •  instalowania wszelkiego oprogramowania
 10. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.
 11. Wyszukiwania internetowe mają służyć wyłącznie celom informacyjno-naukowym, czyli mają być źródłem informacji służącej nauce, kształceniu i pracom badawczym.
 12. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżur. Bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżur. Bibliotekarza.
 14. Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji internetowej, a szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
 16. Za uszkodzenia na stanowisku komputerowym odpowiada korzystający, jeśli uszkodzenie nastąpi z jego winy.
 17. Za naruszenie regulaminu czytelnik traci prawo korzystania ze stanowiska komputerowego.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.01.2008 r.


Pilica, 2.01.2008 r.

W naszej bibliotece

Bogaty księgozbiór

Bogaty księgozbiór

Czytelnia internetowa

Czytelnia internetowa

Katalog księgozbioru on-line

Katalog księgozbioru on-line

Wystawy, eventy, spotkania

Wystawy, eventy, spotkania

Przydatne linki

W najbliższym czasie
nie ma żadnego wydarzenia.

Biblioteka w liczbach

0

Zbiorów bibliotecznych

0

Zadowolonych czytelników

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu.

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Pilicy

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia